Hotel process library

Interaktivní knihovna hotelových procesů vznikla jako pomocník pro všechny, kteří v hotelech pracují nebo se chystají hotel provozovat. Zahrnuje nejrůznější situace, ke kterým v hotelovém prostředí dochází a interaktivně Vás provádí jejich řešením. Navrhuje Vám optimální postupy, ukazuje alternativní řešení pokud se vyskytnou nestandardní situace, pomůže Vám s tvorbou manuálu pro jednotlivé pracovní pozice i tvorbou optimálního organigramu pro Vaše zařízení. 

V případě menších ubytovacích zařízení nabídne možné kumulace funkcí jednotlivých zaměstnanců tak, aby byly optimálně pokryty všechny činnosti se kterými se můžete setkat. V rámci své licence budete mít možnost doplnění poznámek které Vám usnadní orientaci, případně vyspecifikují služby přesně dle Vašich potřeb.

Kromě knihovny hotelových procesů, připravujeme rovněž KNIHOVNU PROCESŮ V CESTOVNÍM RUCHU, která bude sloužit zejména cestovním kancelářím a cestovním agenturám.

  

simulátor logo.jpg