top of page

Business licence

Konkrétní podmínky k jednotlivým typům licencí ještě stále řešíme.

Máte-li však již nyní jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

Akademické licence

Naším cílem není jen pomoc stávajícím manažerům a zaměstnancům. Klademe důraz i na vzdělávání studentů, které se bude co nejvíce přibližovat praxi. Jedině tak se mohou absolventi hladce a rychle adaptovat v pracovním procesu. Nabídneme proto i licence uzpůsobené provozu odborných škol. 

I zde platí, že konkrétní podmínky jsou stále ještě v řešení.

Máte-li však již nyní jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

simulátor logo.jpg
bottom of page