top of page

Business licence

Jelikož každý subjekt má jiné potřeby, nabídneme Vám různé varianty licence. Každý si tak bude moci vybrat model, který bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám. Jednotlivé licence se budou lišit dle počtu uživatelů i dle nabízených služeb. V plné verzi budete mít možnost nejen získat aktualizované modely poptávek z různých reálných trhů, ale také vytvářet vlastní křivky poptávek. Získáte tak neomezené možnosti a varianty!

Konkrétní podmínky k jednotlivým typům licencí ještě stále řešíme.

Máte-li však již nyní jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

Akademické licence

Naším cílem není jen pomoc stávajícím manažerům a zaměstnancům. Klademe důraz i na vzdělávání studentů, které se bude co nejvíce přibližovat praxi. Jedině tak se mohou absolventi hladce a rychle adaptovat v pracovním procesu. Nabídneme proto i licence uzpůsobené provozu odborných škol. 

I zde platí, že konkrétní podmínky jsou stále ještě v řešení.

Máte-li však již nyní jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

simulátor logo.jpg
bottom of page